Posledních několik let bylo náročných i pro mnoho podniků zabývajících se manipulací s materiálem, skladováním a logistikou. Poté, co přežily následky Covidu, se nyní zotavují a investují do obchodního růstu. Jaké jsou ale hlavní cíle této investice a jaké technologie nakoupit do budoucna? Cat® Lift Trucks nabízí pohled na to, jak se změní manipulace s materiálem.

Za trendy stojí čtyři vysoce prioritní cíle, kterých se společnosti v Evropě budou snažit dosáhnout:

  • Snižování nákladů na energie. S rostoucími cenami se každý snaží spotřebovávat méně elektřiny a paliva.
  • Vyšší provozní rychlost a efektivita. Cokoli, co zvyšuje produktivitu nebo snižuje náklady, pomůže udržet zisk. Dalším hnacím motorem je rychlý růst on-line obchodování, kdy zákazníci požadují rychlejší vyřízení objednávek a doručení.
  • Zdravější planeta. Zvyšuje se tlak legislativy a ekologicky uvědomělých zákazníků. Snížení uhlíkových emisí je na prvním místě spolu s udržitelným využíváním zdrojů Země.
  • Spokojení pracovníci. Získat a udržet zaměstnance je stále těžší.

Tyto faktory se překrývají, stejně jako jejich řešení. Shrnuli jsme je do čtyř oblastí.

Elektrifikace

Přechod od spalovacího motoru k elektrickým vysokozdvižným vozíkům bude pokračovatNa pracovištích, kde emise z výfuku již nejsou právně přijatelné, je změna povinná. V jiných případech společnosti přecházejí, aby získaly praktické výhody a snížily provozní nákladyJe třeba poznamenat, že vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem mají v některých oblastech použití stále výrazné výhody. Legislativní požadavky a technologický vývoj budou nadále vést ke snižování dopadu pohonných jednotek na životní prostředí.

Za předpokladu, že elektřina použitá k jejich nabíjení nevzniká spalováním fosilních paliv, elektrické vysokozdvižné vozíky snižují emise uhlíkuPokroky v jejich elektronické sofistikovanosti snižují spotřebu energie, zatímco jejich snadná údržba minimalizuje náklady na servis. Pro řidiče jejich tichý, hladký a pohodlný výkon zlepšuje pracovní podmínky.

Aby zákazníci co nejlépe využili přednosti čelních elektrických vysokozdvižných a skladových vozíků, stále častěji využívají lithium-iontové baterieAčkoli olověné akumulátory jsou v mnoha situacích stále užitečné a ekonomické, trend směrem k Li-ion bateriím poroste. Téměř všechny čelní elektrické a skladové vysokozdvižné vozíky Cat® nyní nybízejí možnost výběru mezi olověnými a Li-ion bateriemi.

Mezi výhody Li-ion baterií patří vyšší energetická účinnost, lepší výkon, delší doba provozu a životnost, minimální nároky na údržbu a nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO)Aby byl přechod na elektřinu dostupnější, mnoho zákazníků se rozhodne pro pronájem baterií nebo financování.

Udržitelnost

Technologie elektrických vysokozdvižných vozíků, zejména v kombinaci s Li-ion bateriemi, je zřejmým způsobem, jak snížit emise uhlíku související s vysokozdvižným vozíkemDlouhá životnost a snadná údržba elektrických vysokozdvižných vozíků také minimalizuje spotřebu materiálových zdrojů.

Současně budou podniky usilovat o snížení spotřeby elektřiny a paliva v jejich skladech, distribučních centrech a továrních budovách. Investice do účinných systémů vytápění, chlazení a osvětlení sníží provozní náklady i uhlíkovou stopu.

Střechy skladů a továren by měly hrát větší roli při umísťování polí solárních panelůBateriové systémy pro ukládání energie mohou uchovávat přebytečné množství vyrobené energieVelkoobjemové ventilátory s nízkou rychlostí zlepší účinnost chlazení i distribuci teplaMezitím inteligentní LED osvětlovací systémy postupně nahrazují starší a méně efektivní technologie.

Podstatné také je, že tepelná izolace budov se bude nadále zlepšovat. Například specializované dveře nakládacích ramp, těsnění a přístřešky nahradí široce otevřené únikové cesty pro teplo. Všechna zde zmíněná udržitelná zlepšení navíc pomohou zachovat příjemné vnitřní prostředí pro pracovníky.

Automatizovaná řešení

Automatizovaná řešení mohou některé činnosti manipulace s materiálem zrychlit a zefektivnitPomohou také překonat nedostatek pracovních sil a zároveň snížit mzdové náklady. Navíc v oblastech budovy, kde nejsou přítomni lidé, snižují potřebu výdajů na vytápění, chlazení a osvětlení.

Většina skladů bude zvažovat alespoň drobné kroky směrem k automatizaciDopravníky a třídicí systémy jsou dobrým místem, kde začít. Automatizace jednoduchých a opakujících se úkolů, jako je naskladnění a vyskladnění palet, je další snadnou možností, zejména tam, kde se náklady dodávají ve standardních velikostech a uspořádáních.

Dovednosti, povědomí a rozhodovací schopnosti dobrého řidiče vysokozdvižného vozíku však budou stále zásadní v mnoha aplikacích. Vysokozdvižné vozíky bez řidiče budou však stále schopnější. AŘV (automaticky řízená vozidla) a AMR (autonomní mobilní roboti) uvidíme na pracovištích stále častěji. Snaha o maximální optimalizaci automatizace povede k provozu smíšených vozových parků. Automatizované vozíky zvládnou úkoly, pro které se nejlépe hodí, zatímco vysokozdvižné vozíky s řidičem se vypořádají s méně předvídatelnými situacemi.

Zatímco AŘV sledují trasy podle kabelů nebo vizuálních značkek, AMR mohou být navigovány nezávisle pomocí umělé inteligence (AI). To jim umožňuje například průzkum okolí, navigaci kolem objektů a výběr optimálních tras. Pokračující vývoj umělé AI a samoučících se strojů rozšíří rozsah použítí AMR.

Vychystávání objednávek je úkol, při kterém je automatizovaná pomoc obzvláště vítána. Většinu času člověk stráví chůzí nebo jízdou mezi vychystávacími a balicími místy. Různorodost vychystávaných položek pro vyskladnění několika malých objednávek, zvyšuje čas a složitost. Inteligentní mobilní roboti mohou být naprogramováni tak, aby vykonávali rutinní práce a předkládali vybrané položky přímo určenému pracovníkovi.

Automatizace může být přínosem pro řidiče a skladníky, protože mění jejich role a podmínky k lepšímu. Pracoviště se stávají bezpečnějšími, neboť možnost lidské chyby je minimalizována. Robotické stroje jsou určeny k nebezpečnějším, fyzicky namáhavějším, únavnějším, nepohodlným a monotónním úkolům.

Na pracovníky pak zbývají příjemnější role, které poskytují větší radost z práceTo může zahrnovat případy vyžadující vysokou úroveň řidičských dovedností nebo schopnosti řešit problémy. S tím, jak se pracoviště zautomatizují, budou zaměstnavatelé také chtít zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců, aby zvládli novou technologii. Přijdou typy školení, které jim umožní používat, spravovat nebo udržovat automatizovaná a robotická zařízení. Existuje velký potenciál pro to, aby se povolání řidiče vysokozdvižného vozíku či práce ve skladu staly atraktivnějším a vysoce ceněným povoláním.

Vylepšení založená na analýze dat

Analýza dat podpoří další zvýšení provozní rychlosti a efektivity manipulace s materiálem a skladování. Móda shromažďování stále většího množství dat ze stále širšího spektra zdrojů roste. Aby bylo možné využít jejich plnou sílu, musí být data hluboce analyzována a odborně interpretována, aby bylo možné získat praktické poznatky. Přinejmenším to poskytuje lepší informační základ pro rozhodováníV nejlepším případě identifikuje změny, které podstatně zlepší provozProstřednictvím inteligentních systémů lze tato rozhodnutí a změny provádět dokonce automaticky.

Data mohou být vkládána do různých softwarových systémů určených pro efektivní řízení podniků. Systém řízení skladu (WMS - Warehouse Management System) například optimalizuje stavy zásob, skladová místa, pohyby a mnoho dalšího. Alternativy zahrnují kontrolní systémy skladu (WCS - Warehouse Control Systems) a prováděcí systémy skladů (WES - Warehouse Execution Systems). Dále jsou to systémy plánování podnikových zdrojů (ERP - Enterprise Resource Planning) a správy podnikových aktiv (EAM - Enterprise Asset Management). Další se zabývají údržbou zařízení a správou vysokozdvižných vozíků nebo vozového parkuKdyž jsou tyto systémy a jejich data vzájemně integrovány, stávají se ještě výkonnějšími.

Tyto informace dohromady tvoří velké množství dat – příliš rozsáhlých na to, aby je zpracovávaly konvenční databázové systémy. Analýzy velkých dat mohou vytvářet souvstažnost mezi faktory, které by jinak nebyly viditelné. K odhalení vzorců a vztahů mezi tak složitými daty je často zapotřebí použití umělé inteligence. Zatímco některé výsledky lze snadno zobrazit a pochopit na obrazovce, u jiných poskytovatelé softwaru mohou nabídnout odbornou pomoc s analýzou a interpretací.

Zřejmými příklady využití jsou systémy značení, čárové kódy a skenovací systémyTy mohou být neocenitelné při sledování položek a správě zásob.

Telematické technologie umožňují vzdálené sledování stavu a využití každého vysokozdvižného vozíku ve vozovém parku. Shromážděná data jsou propojena s dalšími systémy, jako je ERP, za účelem optimalizace využití vozového parku, efektivity, produktivity a údržby.

Základním prvkem v mnoha z těchto aplikací je mobilní digitální komunikaceProstřednictvím svých připojených chytrých telefonů nebo tabletů mohou pracovníci přistupovat k užitečným informacím, ať jsou kdekoli. To poskytuje flexibilitu například pro řešení problémů z jakéhokoli vzdáleného místa, včetně domova. Digitální připojení lze použít i v zařízeních, jako jsou „chytré brýle“. Se spolehlivou sítí 5G může být dokonce možné, aby řidič z domova ovládal vysokozdvižný vozík na dálku.