Dieselový vysokozdvižný vozík Cat® DP15-35N3
Dieselový vysokozdvižný vozík Cat® DP15-35N3

Cat® Lift Trucks mapuje trend elektrifikace, ale zdůrazňuje pokračující poptávku po dieselových a LPG vysokozdvižných vozících.

Trendy prodeje čelních vysokozdvižných vozíků

Za posledních 20 let jsme byli svědky toho, že čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem ztratily na západoevropském trhu dominantní postavení. Prodeje se změnily z poměru 60:40 ve prospěch spalovacího motoru v roce 2001 na opačný poměr 32:68 pro elektrický v roce 2022. (viz obrázek 1 ).

Ve skutečnosti se zdá, že trend se zrychluje. (Viz obrázek 2. ) Hlavním faktorem je rostoucí naléhavost energetického přechodu. V poslední době nestabilita cen pohonných hmot, způsobená ozbrojenými konflikty, přidala na atraktivitě alternativám k plynu a ropě.

Srovnání trendů mezi zeměmi naznačuje kulturní rozdíly v preferovaných zdrojích energie. V rámci západní Evropy se však tyto rozdíly dnes zdají menší než v roce 2001. (Viz obrázek 3. )

Obraz bude pravděpodobně velmi odlišný, kulturně, ve východní Evropě a ještě více na jiných kontinentech.

Čísla porovnávající podíly dieselových a LPG vysokozdvižných vozíků v segmentu spalovacích motorů není tak snadné získat. Víme, že evropští zákazníci se vždy přikláněli spíše k naftě, zatímco Američané patří k těm, kteří preferovali LPG. S rostoucím tlakem na snižování emisí mohou někteří uživatelé nafty přejít na LPG. Ale většina těch, kteří přecházejí, půjde pravděpodobně přímo do elektriky.

Obrázek 1 – Přechod od spalovacího motoru k elektrickým čelním vysokozdvižným vozíkům v západní Evropě, 2001 až 2022.

Výzvy pro vysokozdvižné vozíky na LPG a naftu

Konkurence ze strany čelních elektrických vysokozdvižných vozíků se přiostřuje. Kromě eliminace emisí z výfuku nabízejí mnoho dalších výhod. Podívejte se na naše podrobné vysvětlení v tomto článku. Elektrické vzv nadále zvyšují výkon, robustnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, které jsou potřebné pro zvládnutí tradičních venkovních úloh, které dříve zastávaly motorové vzv.

Aby byly splněny nejnovější emisní normy, jsou dnešní spalovací motory sofistikovanější než jejich předchůdci. Zejména jsou nyní plně elektronicky řízeny a vyznačují se řadou technologií úpravy výfukových plynů. To jim zejména v případě dieselových vysokozdvižných vozíků výrazně přidalo na ceně.

Je pravděpodobné, že mnoho starších a jednodušších dieselových čelních vysokozdvižných vozíků zůstane v provozu u provozovatelů, kteří jim dávají přednost. Lze je opakovaně repasovat a prodloužit tak 2-3x jejich životnost Používání vysokozdvižných vozíků vyrobených před tím, než vstoupily v platnost emisní limity, je zcela legální, i když v městských nízkoemisních zónách mohou existovat omezení. 

Obrázek 2 - Zdá se, že se přechod od spalovacího motoru směrem k elektrickému pohonu u čelních vzv zrychlil. Západní Evropa, 2018 až 2022.

Pokroky v technologiích vysokozdvižných vozíků na LPG a naftu

Moderní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem jsou čistší a ekologičtější než ty v minulosti. V Evropě program EU krok za krokem snížil limity škodlivých emisí pro pracovní stroje pohybující se mimo běžný silniční provoz. Různé země mimo EU, včetně Británie, uplatňují stejné standardy. Počínaje koncem 90. let 20. století každá etapa přinášela stále přísnější emisní limity. Ty se zaměřují zejména na oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky (HC), oxid uhelnatý (CO) a částice (PM). Stupeň V je nejnovější standard.

Ke snížení emisí používají konstruktéři motorů směs technologií zahrnující některé nebo všechny z následujících:

  • Selektivní katalytická redukce (SCR) – využívá katalyzátory, jako je močovina nebo naftová výfuková kapalina (DEF) ke snížení NOx
  • Diesel oxidační katalyzátor (DOC) – přeměňuje HC, CO a některé další emise na méně škodlivé látky
  • Katalyzátor úniku amoniaku (ASC) – odstraňuje zbytky amoniaku z procesu SCR
  • Recirkulace výfukových plynů (EGR) – snižuje špičkovou teplotu spalování, aby se snížila produkce NOx a PM
  • Filtr pevných částic (DPF) – zachycuje částice sazí
  • Systém následné úpravy výfukových plynů (EATS) – kombinuje několik výše uvedených prvků

Snižování emisí napomáhá i zvyšující se účinnost spalovacích motorů, protože nižší spotřeba paliva znamená nižší emise.

Obrázek 3 - Porovnání přechodu od spalovacího motoru k elektrické pohonu u čelních vzv v různých zemích, 2001 až 2022.

Výhody LPG a dieselových vysokozdvižných vozíků

Zatímco elektrické vysokozdvižné vozíky nabízejí nižší celkové provozní náklady (TCO), vysokozdvižné vozíky na LPG a naftu jsou stále podstatně levnější na nákup. Za určitých okolností může být úspora kapitálových výdajů atraktivnější variantou než dlouhodobější úspora provozních nákladů.

V těch nejdrsnějších venkovních provozech je těžké překonat čelní dieselové vzv. Někteří jsou například trvale ponechány venku, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, za nepříznivého počasí a bez přístřeší. Ačkoli jsou elektrické vysokozdvižné vozíky účinně vodotěsné, v těchto podmínkách by do určité míry trpěly. Dieselové vysokozdvižné vozíky mají také schopnost dosahovat vyšší hodnoty točivého momentu a výkonu při manipulaci s těžkými břemeny v náročných podmínkách.

Vysokozdvižné vozíky na LPG i naftu nabízejí prakticky nepřetržitou produktivitu, protože je lze rychle natankovat .

U elektrických vysokozdvižných vozíků může být výměna olověných baterií a dobíjení časově náročné. Tuto nevýhodu lze samozřejmě překonat přechodem na pohon s lithium-iontovými ( Li-ion) bateriemi.

Při zvažování využití energie z baterií z pohledu udržitelnosti je důležité vědět, jak byla elektřina vyrobena. Pokud pochází z větru, slunce nebo jiných obnovitelných zdrojů, je to perfektní. Pokud pochází ze spalování fosilních paliv, vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem vám ve skutečnosti poskytne menší celkovou uhlíkovou stopu.

V místech bez síťového napájení budou i nadále nejsnáze zásobitelné naftové a LPG vysokozdvižné vozíky. V mnoha zemích existují odlehlé regiony bez potřebné infrastruktury pro podporu nabíjení baterií vysokozdvižných vozíků. I v nejrozvinutějších oblastech mohou být pracoviště bez připojení k elektrické síti.

Nafta a LPG mají bezpochyby stále čím přispět do světovému energetickému mixu a do průmyslu manipulace s materiálem.

Cat® GP45N3 LPG vysokozdvižný vozík

Komplexní řada vysokozdvižných vozíků Cat®

Cat® Lift Trucks nabízí kompletní řadu modelů dieselových vysokozdvižných vozíků a LPG vysokozdvižných vozíků, stejně jako čelních elektrických vysokozdvižných vozíků a skladových vozíků.

Rádi vás provedeme procesem výběru na míru pro váš typ skladu a použití, které odpovídá vašim potřebách. Kontaktujte nás pomocí formuláře níže nebo přímo volejte na uvedený kontakt.