PROJEKT „FVE BPS PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY“

 

Projekt „FVE BPS Průmyslové služby“

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004320

je spolufinancován Evropskou unií.

 


Cílem projektu společnosti BPS Průmyslové Služby, s.r.o. je instalace
Fotovoltaické elektrárny (s akumulací) sloužící pro vlastní spotřebu
případnou dodávku do veřejné distribuční sítě. Za pomoci využití
obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie
Pro podnikatelskou činnost.


 

 

 

 

                                                    

 


Soubory ke stažení