Částka vynaložená na opravy poškození vysokozdvižných vozíků, způsobená špatnou nebo neopatrnou jízdou, může být až nepříjemně vysoká. Takové náklady snižují efektivitu a navyšují rozpočet. Lze je však zcela vyloučit.

Náklady na údržbu budou vždy nezbytné. Ale náklady na poškození vysokozdvižných vozíků je možné investováním do jejich obsluhy výrazně snížit.

Kvalitním školením řidičů můžete v konečném součtu výrazně vylepšit svůj hospodářský výsledek. Během typického výcvikového kurzu se řidiči dozví více o vysokozdvižných vozících, které obsluhují, a o nejlepších a nejúčinnějších způsobech, jak s vozíky zacházet. Kromě praktických dovedností klade většina kurzů také silný důraz na výuku bezpečné a ohleduplné jízdy ve skladu.


Mnoho společností, které se rozhodnou investovat do školení a vzdělávání zaměstnanců, vidí ve finále ve svých podnicích pokles škod a zlepšené povědomí o bezpečnosti provozu. To se v konečném důsledku projeví v úspoře finančních prostředků, ve zvýšení efektivity a ve zlepšení pracovního prostředí.

Avšak získání souhlasu k investování do školení obsluhy vysokozdvižných vozíků není pro manažery logistiky vždy snadné. Výcvikové kurzy přirozeně stojí peníze, zahrnují čas i mimo běžný pracovní den, a pokud provoz již běží bez kritických problémů, je pro řídící pracovníky snadné dát školení velmi nízko na seznam priorit podniku.

Abychom vám usnadnili rozhodování ohledně proškolení zaměstnanců, uvádíme:

"5 věcí, které lidé říkají o školení obsluhy vysokozdvižných vozíků - a proč se mýlí"

 

"NEMŮŽEME SI TO DOVOLIT."
Školení a vzdělávání s sebou nesou náklady, které mohou narůstat se zvyšujícím se počtem zapojených zaměstnanců. Výměnou za takto investované peníze však získáte dobře vyškolené řidiče, u kterých je mnohem méně pravděpodobné, že způsobí škodu. Tím ušetříte na opravách a s nimi souvisejících servisních nákladech na vysokozdvižné vozíky (nebo na nákladech za nepřiměřené opotřebení, pokud jsou vzv pronajaté). Též ušetříte za opravy poškozených regálů a dalšího vybavení skladu.

 

" ZABÍRÁ TO PŘÍLIŠ MNOHO ČASU."
V závislosti na typu školení může kurz trvat dva nebo i více pracovních dnů – což je samozřejmě čas, kdy zaměstnanci nepracují v běžném režimu. Ale stejně jako u finančních nákladů, jedná se o jednorázovou investici, která se vám později vrátí, protože dobře vyškolení řidiči mohou ovládat své vysokozdvižné vozíky rychleji a efektivněji a dokáží přemístit více palet v průběhu směny.

 

„NESTALA SE NÁM ŽÁDNÁ NEHODA, TAK JSME V BEZPEČÍ UŽ DOST."
Pokud nedošlo k žádným velkým incidentům, lze to snadno podcenit a předpokládat, že váš provoz je již na 100% bezpečný. Nicméně, většinou když sklouznete k tomuto přístupu, začnou se dít nehody. Nehody těžké techniky mohou lidem změnit život a následky mohou být fatální a extrémně drahé i kvůli pokutám a nákladům na pojištění. Nečekejte, až bude příliš pozdě!

 

"ŘIDIČI TO NECHTĚJÍ"
Může být složité investovat do školení, pokud sami řidiči z toho nejsou nadšení. Ale nakonec se to vyplatí. Školení a zlepšování znalostí vytváří kulturu bezpečného provozu. Pokud ji řidiči vzv přijmou za svou, budou se díky ní cítit spokojenější a motivovaní do práce.

 

"JIŽ VÍME, JAK POUŽÍVAT NAŠE VZV"
To je jistě pravda, ale to neznamená, že trénink nemůže pomoci zvýšit váš zisk. Každý vysokozdvižný vozík je jiný a odborné znalosti o konkrétních strojích a úkolech se mohou vyplatit. Například školení speciálně zaměřené na vychystávání. A vychystávací vozíky mohou pomoci zvýšit produktivitu a ušetřit peníze v této extrémně nákladné části logistického procesu.

 

 

Doufáme, že výše uvedené argumenty vám usnadní rozhodování, pokud budete v budoucnu uvažovat o investování do školení!

Pokud potřebujete více informací, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře níže či přímo zavolat našim specialistům.