Včasné a účinné školení sezónních zaměstnanců je nezbytné pro minimalizaci problémů s bezpečností.
Včasné a účinné školení sezónních zaměstnanců je nezbytné pro minimalizaci problémů s bezpečností.

S vyššími teplotami a s větším počtem dočasného personálu ve skladu je léto obdobím, kdy je třeba věnovat zvýšenou pozornost pracovníkům skladu. Máme pro vás několik sezónních rad, jak udržet vaši pracovní sílu v bezpečných podmínkách během letních měsíců.

Letní nebezpečí

Pokud se zeptáte svých řidičů vysokozdvižných vozíků a skladníků, jak se připravit na léto, s největší pravděpodobností budou mluvit o opatřeních ohledně ochlazení pracoviště během rostoucích teplot. Důležitá je však i další velká každoroční změna spojená s náhlým přílivem brigádníků, stážistů a dalšího sezónního zaměstnaneckého personálu, kteří zajišťují zastupitelnost zaměstnanců na dovolené a pokrývají letní pracovní špičku.

Je to další důležitá oblast k zamyšlení ohledně zajištění bezpečnosti provozu. Když se noví a stávající zaměstnanci mezi sebou neznají,  jejich práce a vaše provozní praktiky jsou pro ně nové, existuje větší pravděpodobnost, že se něco pokazí. Statistiky ukazují, že počet nehod při manipulaci s materiálem se často zvyšuje v době, kdy sklad přijímá velké množství dalších pracovníků.

Následky mohou být tragické. Abyste se ujistili, že zaměstnanci si navzájem nepředstavují žádné riziko a abyste se vyhnuli nehodám, musíte se ujistit, že jsou přijata všechna podstatná bezpečnostní opatření.
Je důležité, aby každý, kdo pracuje v oblasti manipulace s materiálem ve skladu, absolvoval efektivní školení. Ti, kteří již absolvovali školení jinde, vám budou moci ukázat své certifikáty, které lze ověřit u školící organizace, která je vydala. Stále však může být zapotřebí určitá míra opakovacího školení. Statisticky je pro pěší pracovníky mnohem pravděpodobnější, že budou zraněni nebo usmrceni vysokozdvižnými vozíky než pravděpodobnost zranění řidičů vysokozdvižných vozíků. Proto se budete muset ujistit, že všichni vaši zaměstnanci jsou vyškoleni pro bezpečnou práci a pohyb v blízkosti jakéhokoli stroje manipulujícího s materiálem.

 

  • Školení je vždy velmi výhodnou investicí, neboť snižuje nehodovost, minimalizuje škody na zboží a zařízení a pomáhá zaměstnancům pracovat produktivněji.
  • Dohled – Měli byste také zajistit řádný dohled nad všemi pracovníky, připomenout jim bezpečné postupy, prosazovat vaše bezpečnostní pravidla a být připraveni potrestat ty, kteří je poruší.
  • Hodnota – Ujistěte se, že si svých sezónních zaměstnanců vážíte, zacházejte s nimi dobře a dejte jim najevo, že jsou také váženými zaměstnanci. Možná je budete potřebovat pro příští rušné období nebo jako stálý personál, když vaše firma poroste. Někteří z nich mohou dokonce skončit jako vaši budoucí manažeři logistiky!

 

Zůstaňte v bezpečí a zachovejte chladnou hlavu

Dalším rizikovým faktorem v létě, který může způsobit nárůst nehodovost ve skladech, je počasí. Zejména vysoké teploty, třeba takové, jaké byly dosud v letošním roce. Zaměstnanci, kteří jsou unavení kvůli příliš horkému prostředí na pracovišti, mohou ztrácet koncentraci a dělat chyby.

Mějte také na paměti, že zaměstnanci nedosáhnou plné produktivity své práce, pokud jsou přehřátí. Můžete je dokonce ztratit ve prospěch podniků, které nabízejí lepší a aklimatizovanější pracovní podmínky.
Z dlouhodobého hlediska zvažte výhody investic do zařízení, jako je klimatizační systém, stropní vysokoobjemové nízkorychlostní ventilátory, lepší izolace a reflexní „chladná střecha“.

Níže uvádíme zde návrhy, které mohou na přechodné období poměrně jednoduše a levně zajistit, aby ve vašem skladu bylo příjemné pracovní prostředí.

  • Přenosné chlazení - Přenosné průmyslové ventilátory, odvlhčovače a klimatizace lze přemisťovat a umístit tam, kde jsou nejvíce potřeba. Ve velkém, vysokém skladu to může být nákladově efektivnější než klimatizace pro celou budovu. Když je vzduch venku teplejší než uvnitř, utěsněte dvířka doku, aby se nedostal dovnitř. Když je uvnitř tepleji než venku, otevřete je, aby dovnitř mohl proudit chladnější venkovní vzduch. Proti vniknutí hmyzu a jiných škůdců použijte zástěny.
  • Vypněte, když se nepoužívá -  Zařízení, jako jsou dopravníkové systémy, mohou generovat značné množství tepla, takže je lepší je vypnout, kdykoli nejsou potřeba. Servis strojů těsně před létem může zajistit, že nebudou produkovat zbytečně více tepla. Kromě toho lze závěsy z vinylových pásů použít ke zpomalení šíření vzduchu ze zdrojů tepla, jako jsou tyto.

 

Zůstaňte v pohodě, zůstaňte v bezpečí a mějte skvělé léto!