I když je vysokozdvižný vozík vyvinut tak, aby byl co nejbezpečnější a ergonomický, může i tak být nebezpečným nástrojem, pokud není správně používán. Zde je několik základních pravidel.


BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UNICARRIERS

Nepřekračujte stanovenou nosnost vozíku

S cílem ušetřit čas a zvýšit efektivitu je pro některé lákavé pokoušet se používat vysokozdvižný vozík k přepravě větší hmotnosti, než je navrženo k přenášení. To je špatný nápad. Přetížení vysokozdvižného vozíku nezvyšuje pouze riziko poškození a poruch, které budou vyžadovat prostoje a servis - je to také velmi riskantní chování, které může vést k vážným nehodám. Držte se zadané kapacity zdvihu a můžete si být jisti, že váš vysokozdvižný vozík bude schopen bezpečně zvládnout náklad. 


BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UNICARRIERS

Při opouštění vozíku nezapomeňte vysunout klíč a odhlásit se

Může být snadné zapomenout, ale je důležité, aby řidiči zajistili, aby VZV nemohl nastartovat někdo jiný, když z něj vystoupí. U některých vysokozdvižných vozíků to může vyžadovat vyjmutí klíče ze zapalování, u jiných se však může řidič odhlásit z počítače vozíku. Tím je zajištěno, že nikdo, kdo není vyškolen nebo neoprávněn k použití vozíku, nemůže vozík použít - nastartovat, což by mohlo způsobit bezpečnostní problémy.


BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UNICARRIERS

Nezvedejte nikoho na vidlích vozíku – bez vhodné plošiny

Některé vozíky na vychystávání objednávek jsou navrženy tak, aby zvedaly obsluhu vysoko, aby se ve skladu dostali na vysoké police. Ale pro tento účel nejsou vyrobeny všechny vysokozdvižné vozíky, což znamená, že vidlice by nikdy neměly být používány ke zvedání osob a materiálu, ke kterému nejsou určeny. Zvedání osoby na vidlích vozíku může být smrtelné, nemluvě o tom, jaké jsou  zdravotní a bezpečnostní  předpisy v dané zemi. Pokud k zvedání osoby musíte použít standardní vysokozdvižný vozík, použijte plošinu (někdy známou jako klec ) či zvedací plošinu.


BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UNICARRIERS

Nepřevážejte náklad, jehož hmotnost přeVyšuje povolenou nosnost vozíku

Mnoho moderních vysokozdvižných vozíků je navrženo tak, aby řidiči poskytovali  dobrý výhled na cestu vpřed skrz stožár. Pokud se však náklad zvedne natolik, že blokuje výhled, nastává možné nebezpečí  - a tím je pro řidiče a ostatní ve skladu mnohem nebezpečnější provoz. Jízda s příliš velkým nákladem může také ovlivnit stabilitu vozíku, což může vést ke zranění v důsledku převrácení nákladu v zatáčce. 


BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UNICARRIERS

Pokud je náklad tak vysoký, že řidič nevidí, měl by jeT opačným směrem.

Někdy může být výška vašeho vysokozdvižného vozíku příliš velká, aby byl umožněn jasný výhled dopředu, i když jsou vidlice ve správné výšce pojezdu. V těchto případech je nejbezpečnější jezdit opačným směrem, což řidiči umožňuje jasně vidět jakékoli překážky.


BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UNICARRIERS

Nenechte nikoho stát nebo se pohybovat pod zvednutými vidlemi vozíku

Na rozdíl od některých situací, které vyžadují, aby provozovatel učinil opatření týkající se bezpečnosti, by tato situace mohla vzniknout náhodou. Abychom tomu zabránili, je důležité být neustále ostražití při obsluze vysokozdvižných vozíků. Osoba, která stojí pod zvednutými vidlicemi, by mohla být vážně zraněna, pokud by se vidlice spustily, nebo kdyby z nich nějaké předměty - proto je nezbytné bezpečnou dodržovat vzdálenost.