V závislosti na povaze manipulace a skladovaném zboží lze sklady rozdělit na oblasti „volného“ a „definovaného pohybu“. Každodenní provoz v těchto oblastech, i díky speciálnímu vybavení, pak vypadá velmi odlišně.

Pojďme se podívat, co tyto pojmy znamenají v praxi.


Volný pohyb

V oblastech volného pohybu se lze s vysokozdvižnými vozíky volně pohybovat po nedefinovaných trasách. Konkrétní trasy mohou být z důvodu bezpečnosti vyznačeny pruhy na podlaze skladu, ale jinak se vysokozdvižné vozíky mohou pohybovat víceméně bez omezení. Ve volnopohybových oblastech se můžeme setkat se všemi typy konvenčních vysokozdvižných vozíků. Co je však důležité, že podlaha v těchto oblastech se bude opotřebovávat odlišným způsobem ve srovnání s definovanými oblastmi pohybu, neboť kola vysokozdvižných vozíků nebudou při každém přejezdu jezdit po přesně stejném místě podlahy.

Definovaný pohyb

V těchto oblastech jezdí vysokozdvižné vozíky po definovaných a pevných cestách pomocí nějakého druhu naváděcího systému. Tyto systémy mohou být poměrně jednoduché.  Od kolejnic zabudovaných po stranách skladové uličky, které tak udržují vozík v přímém směru, až po složitější jako jsou magnetické vodiče zapuštěné v podlaze skladu, které vozík detekuje pomocí namontovaného senzoru. Zde můžeme nalézt především systémové vozíky pro velmi úzké uličky (VNA).

 

Podlaha skladu je v oblastech definovaného pohybu vystavena mnohem většímu namáhání, protože kola nákladních vozidel se při každém přejezdu pohybují přes přesně stejný kus podlahy. To způsobuje větší opotřebení těchto konkrétních částí podlahy. Tedy je nezbytná pravidelná kontrola a údržba podlah v těchto prostorách, protože pokud podlaha selže, je velká pravděpodobnost rizika poškození skladového vybavení nebo zboží.

Při řešení skladových prostor se podlaha může jevit jako méně důležitý faktor než použité vysokozdvižné vozíky či typ skladovacího systému. Avšak každý detail je důležitý, pokud chcete efektivně a bezpečně manipulovat s materiálem či zbožím. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás pomocí formuláře nebo kontaktní osoby níže.