Každodenní kontroly vysokozdvižného vozíku jsou všechny o tom, abyste se vyhnuli případným tragédiím a zbytečným výdajům. Cat® Lift Trucks nabízí praktické rady, aby byl váš provoz bezpečný a ziskový.

Obecně řečeno, denní kontroly mají dva hlavní cíle:

 1. Bezpečnost – tedy zastavení používání vysokozdvižných vozíků v nebezpečném stavu
 2. Optimální údržba – včasné odhalení problémů, aby mohly být opraveny dříve, než dojde k závažnějšímu poškození

Pozor na falešnou ekonomiku

Přeskakování denních kontrol nebo jejich neúplné provádění je chybná ekonomická úvaha.

Pokud si nevšimnete a neřešíte bezpečnostní problémy, může dojít k nehodám s následkem:

 • Smrti nebo zranění
 • Nemocenské dovolené zaměstnance
 • Vysoké pokuty (a poškození dobrého jména vaší společnosti)
 • Faktur za opravy poškozených vzv a zařízení
 • Nákladů za poškozené zboží
 • Prostojů a tedy ztrátou produktivity

Nevšimnout si nebo neřešit vznikající vady, poškození nebo opotřebení může znamenat:

 • Kratší životnost komponent a vysokozdvižných vozíků samotných
 • Poruchy (způsobující nepříjemnosti, prostoje a ztrátu produktivity)
 • Vyšší náklady za opravy

Investujte do úspěchu

Vzhledem k výše uvedeným nákladům a důsledkům by preventivní kontroly a údržba měly být považovány za vynikající investiciPřinejmenším byste měli dělat to, co vyžadují zákony vaší zeměVyplatí se však jít nad rámec minima a o svůj byznys a své lidi se postarat extra.

Trvejte na proškolení

Důležité je zajistit, aby vaši operátoři a jakýkoli další personál zapojený do kontrol vysokozdvižných vozíků byl vyškolen k jejich správnému prováděníA pokud někdo potřebuje zapnout nebo přesunout vysokozdvižný vozík při kontrole, údržbě nebo opravě, ujistěte se, zda má příslušné proškolení.

Dodržujte pokyny výrobce vysokozdvižného vozíku

Uživatelská příručka dodaná s vaším vysokozdvižným vozíkem vám řekne, co je třeba kontrolovat a jak častoTo je váš výchozí bod. Některé položky mohou vyžadovat měsíční nebo týdenní kontroly, nikoli denní kontroly. Funkce, které je třeba zkontrolovat, se samozřejmě budou u jednotlivých modelů lišit.

Přemýšlejte, než zaškrtnete

Seznam denních kontrol by měl obsahovat něco víc než jen seznam systémů a komponentPokud položka vypadá v pořádku, kontrola ji zaškrtne. Ale jaké známky problému by měl kontrolor v konkrétním případě hledatCo by ho mělo upozornit, že předmět kontroly není v pořádku?

Odpověď na tuto otázku vzala společnost Cat Lift Trucks za svou a nedávno vydala průvodce denními kontrolamiTím se kontrolní seznam rozšiřuje na řadu konkrétnějších a podrobnějších otázek. Tento seznam si můžete stáhnou na konci tohoto článku.

Hledejte stopy

Vezměme si jen jeden příklad, kontrolní seznam vás může jednoduše požádat o kontrolu zvedacího zařízení a nosiče vidlí. Náš průvodce vás povede takto:

 • Zdá se vám některá z konstrukcí opotřebovaná, prasklá, ohnutá nebo jinak poškozená?
 • Vidíte na zařízení stopy omítky nebo barvy ze stěn, což naznačuje, že došlo ke kolizi? Jsou hodně rezavé?
 • Jsou uvolněné nebo chybějí šrouby či přípravky, zejména tam, kde je stožár připevněn k podvozku a naklápěcímu mechanismu?
 • Jsou pohyblivé části – včetně dosedacích ploch – kontaminovány materiály, jako je bláto nebo cement, a jsou dobře promazávány?
 • Dochází k únikům z hydraulických válců?

Nahlásit to

Pokud zjistíte závadu, ihned ji nahlaste příslušnému vedoucímuOn nebo ona rozhodne, zda je bezpečné dále používat vysokozdvižný vozík, nebo zda by měl být vyřazen z provozu.