Vysokozdvižné vozíky jsou bytelná zařízení a mohou být bez újmy odstaveny po delší dobu. Přesto je důležité se  ujistit, že budou schopné rychlého a bezproblémového návratu ke své práci.

Zde najdete několik rad, jak pečovat o vaši manipulační techniku, pokud ji potřebujete na nějaký čas odstavit:


 • PRAVIDELNĚ POSOUVEJTE VOZÍKY S PLNOPRYŽOVÝMI KOLY NEBO JE ZCELA ZVEDNĚTE
  Pokud mají některé z odstavených vysokozdvižných vozíků plnopryžová kola, je dobré je občas přesunout. Stačí jen pár metrů kterýmkoliv směrem. Když totiž vozík s pevnými koly stojí po dlouhou dobu v klidu, mohou se díky působení hmotnosti vozíku vytvořit na pneumatikách rovná místa, která následně ovlivní jeho provoz, jakmile se znovu rozjede. Občasné pohybování s vozíkem zajistí, že v kontaktu s podlahou je jiná část kol. To zabrání vytváření plochých míst. Váš vysokozdvižný vozík bude moci bez problémů fungovat, jakmile se vaše podnikání znovu spustí.

  Když výše uvedené nelze zajistit, můžete pomocí zvedáku přizvednout vysokozdvižný vozík kousek na zem. To bude mít pro pneumatiky vozíku stejný efekt. Na rozdíl od pohybování toto stačí udělat pouze jednou. Jestliže je váš vozík vybaven vzdušnicovými koly, je důležité udržovat takový tlak v pneumatikách, který odpovídá doporučenému nahuštění.

 • VĚNUJTE POZORNOST POVRCHU I ZPŮSOBU PARKOVÁNÍ
  Pokud vaše vysokozdvižné vozíky budou stát dlouhou dobu v klidu, měly by být  zaparkovány na hladkém a rovném podkladu, s vidlicemi spuštěnými až na zem. Tím se zabrání zbytečnému namáhání různých částí vozíku, což by později mohlo působit problémy. 

 • PEČUJTE O VAŠE DIESELOVÉ ČI LPG VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
  Pokud jsou naftové nebo LPG vozíky dlouhodobě odstaveny, je třeba s nimi nakládat poněkud odlišně než s elektrickými vzv. U vysokozdvižných vozíků s naftovým motorem se ujistěte, že je palivová nádrž zcela plná. To zabrání vytváření kondenzace uvnitř nádrže. Jestliže vozík k pohonu používá LPG, odpojte lahev s plynem a ujistěte se, že je konektor chráněn před oxidací a poškozením. U obou typů strojů by měla být též odpojena baterie a svorky namazány, aby nedošlo k vybití.

 • UDRŽUJTE POHYBLIVÉ KOMPONENTY VOZÍKU PROMAZANÉ
  Ujistěte se, že mechanické části vozíku, řetězy a další nenatřené součásti jsou dobře namazány i v případě, že nejsou používány. Jedná se o životně důležité součásti stroje a pokud se nepoužívají normálně, může aplikované mazivo vyschnout. Když jsou vysokozdvižné vozíky skladovány v prašném prostředí, zakryjte je látkovým či jiným potahem. Ten ochrání mechanické součásti před prachem i před vytvářením kondenzace.

 • ZKONTROLUJTE ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
  Zdravotní a bezpečnostní předpisy vyžadují pravidelné provádění technických prohlídek, kontrol vybavení či servisní údržbu. Tím je zajištěn požadovaný standard bezpečnosti a ochrany zaměstnanců. Pokud tyto povinné kontroly nebo servisní prohlídky nejsou provedeny, neměly by se dotčené vozíky používat. Dbejte na to, aby personál byl jasně informován, že takové stroje nelze používat, a zajistěte, aby byly provedeny požadované kontroly ještě před tím, než se vozík vrátí do provozu.

Pokud potřebujete v této oblasti poradit, kontaktujte nás pomocí formuláře nebo kontaktní osoby níže. Náš tým vám v tomto velice rád pomůže.